Nie będziemy więcej niż w 2018 roku płacić za prąd. Podwyżka została zawieszona. Jak będzie w 2020 roku? Nikt nie wie.

Od 1 stycznia ZUS wprowadził niższe składki dla firm, które nie osiągają zawrotnych dochodów. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą na niewielką skalę co najmniej przez 60 dni, będą mieli możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Muszą tylko spełnić ustawowe warunki i zgłosić zmianę w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, tj. najpóźniej do 8 stycznia. „Mały ZUS” dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, tj. składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Minimalna płaca w tym roku to 2.250 zł brutto (było 2.100 zł w 2018). Wzrosła też minimalna stawka godzinowa dotycząca umów cywilnych z 13,70 zł do 14,70 zł. Najniższa emerytura i renta to teraz 1.100 zł (brutto).

Więcej zarobią:

* Ratownicy medyczni wytargowali z Ministerstwem Zdrowia podwyżkę pensji o 400 zł brutto.

* O 2,3 procenta wzrosła kwota bazowa, od której jest liczone wynagrodzenie urzędnika. Nie podnoszono go od 11 lat.

* Urzędnicy skarbowi od nowego roku dostali podwyżkę wynagrodzenia o 655 zł na osobę. Zostaną one wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia.

* Policjanci od stycznia, zgodnie z porozumieniem z policyjnymi związkami, mają wyższe uposażenie o 655 zł, w tym o 51 zł wzrosła nagroda roczna.

* Podwyżki doczekali się także pracownicy cywilni policji. Od 1 lipca 2019 r. będę zarabiać więcej o 250 zł na etat.

* W ramach programu modernizacji służb mundurowych dostaną średnio po 300 zł na etat.

* Od 1 stycznia 2019 r. pensje nauczycieli rosną o 5 procent. Średnia pensja stażysty wzrośnie o co najmniej 145 zł, a nauczyciela dyplomowanego o ok. 260 zł. Wprowadzono 500-złotowy dodatek za wyróżniającą pracę, który będzie wypłacany od września.

 

Użytkownicy wieczyści będą teraz właścicielami użytkowanych nieruchomości. Skończyła się taka forma prawna „posiadania”.