216 drzew liściastych zlecił zasadzić w tym roku w Pabianicach Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska. Są to: klon kulisty, robinia akacjowa (kulista), klon czerwony Royal i klon Flaming. 

74 metry kwadratowe terenu zasadzono krzewami: irgą płożącą, irgą stojącą wielkokwiatową, berberysem czerwonym i pięciornikiem drobnokwiatowym krzewiastym.

Nowe drzewka i krzewy zostały posadzone na skwerze przy ul. Kaplicznej (krzewy), wzdłuż ulic Świetlickiego i Waltera-Jankego (186 szt. drzew liściastych) i w Parku Słowackiego (30 szt. drzew liściastych).

- Koszt zlecenia nasadzeń z 3-letnią pielęgnacją wynósł 65.000 zł brutto - podsumował wiceprezydent Jarosław Cichosz.