Ogłoszony został konkurs na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Pabianicach od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Miasto zabezpieczyło na ten cel 250 tys. zł.

- Zadanie obejmuje prowadzenie całodobowego schroniska na nie mniej niż 30 miejsc noclegowych – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. - Podopieczni schroniska mogą liczyć na m.in. wyżywienie, niezbędną odzież, możliwość dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych, pomoc przedmedyczną.

W takim całodobowym schronisku podejmowane są działania polegające m.in. na uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności, pomocy w przezwyciężaniu trudności życiowych, aktywizowaniu przebywających w schronisku do wykonywania codziennych prac porządkowych na terenie placówki.

- W 2018 r. całodobowa pomoc osobom bezdomnym została zapewniona przez prowadzenie noclegowni. 150 tys. zł dotacji otrzymało Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Kościuszki. Obecnie w placówce przebywa 37 osób – dodaje rzeczniczka.