Przez rok na terenie województwa liczba zatrudnionych Ukraińców wzrosła o ponad 10 tys.

W całym kraju na koniec 2017 r. zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych zostało 440.255 obcokrajowców, przy czym 72 proc. z nich stanowią Ukraińcy (316.474).

Najwięcej zatrudnionych i ubezpieczonych osób tej narodowości znajduje się w Warszawie – w trzech Oddziałach ZUS na terenie miasta w sumie zarejestrowano niemal 63 tys. osób narodowości ukraińskiej. Poza tym w Oddziale ZUS we Wrocławiu ubezpieczonych jest ok. 28 tys. obywateli Ukrainy, w I Oddziale ZUS w Poznaniu - 15,5 tys., a w Gdańsku – 16,1 tys.

W województwie łódzkim najwięcej obywateli Ukrainy zatrudniono na terenie działania
I Oddziału ZUS w Łodzi – 10.776, tj. o 76 proc. więcej niż rok wcześniej. W II Oddziale ZUS w Łodzi, któremu podlega inspektorat ZUS w Pabianicach, na koniec 2017 r. odnotowano 3.662 zatrudnionych Ukraińców - o 73 proc. więcej niż przed rokiem. Największy przyrost zatrudnionych pracowników z Ukrainy odnotowano na terenie działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Przyrost w stosunku do ubiegłego roku wyniósł 111 proc. Na koniec 2016 r. na terenie działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim zatrudnionych było 2.948 osób z Ukrainy, a rok później – 6.245.

Poza pracownikami z Ukrainy w naszym województwie zatrudnione są także osoby pochodzące z Białorusi – 818 osób, Turcji – 222, Wietnamu – 221, Armenii – 242, Rosji – 257. Przez rok znacznie wzrosła w łódzkim liczba pracujących z Indii - z 225 do 301 osób oraz Mołdawii – ze 135 do 193 osób.

W naszym regionie zatrudniani są także obywatele – Hiszpanii - 74; Niemiec – 83, Francji – 101 i Bułgarii – 106.

- Pamiętajmy, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację – komentuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.