Funkcjonariusze Straży Miejskiej w całej Polsce obchodzili 29 sierpnia swoje święto. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., określającej zasady działania straży gminnej. Pabianiccy stróże porządku zostali obdarowani z tej okazji bonusami pieniężnymi. Ich wysokość wahała się od 300 do 500 złotych, w zależności od zasług.

- W tym roku, w porozumieniu z panem prezydentem, zdecydowaliśmy o przyznaniu niewielkich nagród dla strażników miejskich. W naszej komendzie pracuje ich 28. Mieliśmy do rozdysponowania kwotę w wysokości 9.850 złotych. Niestety, nie było czasu na świętowanie, ponieważ nadmiar obowiązków nam na to nie pozwolił. Na awanse musimy poczekać. Planujemy przyznać je w czasie Dnia Samorządowca - informuje komendant Tomasz Makrocki. 

Po co nam Straż Miejska?

Powinna przede wszystkim dbać o spokój i porządek w miejscach publicznych, a także ochraniać obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej. Do jej zadań należy też kontrolowanie ruchu drogowego, jednak w zakresie o wiele mniejszym niż policja. Pomaga również w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz współpracuje z innymi służbami przy ochranianiu porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Straż Miejska ma też w kompetencjach zabezpieczanie miejsc przestępstwa lub katastrof do momentu przybycia właściwych służb i ustala wstępnie świadków zdarzenia. Na co dzień zajmują się pilnowaniem szeroko pojętego porządku w mieście. Od ponad 2 lat nadzorują również pracę skazanych.