W tej sytuacji prezydent Zbigniew Dychto proponuje radnym miejskim poręczenie kredytu dla szpitala w wysokości 30 mln zł ze spłatą przez 30 lat. Rada społeczna szpitala już pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.
- To pozwoliłoby na sensowne zarządzanie szpitalem i przychodniami - uważa.
W piątek Dychto spotka się z prokuratorem rejonowym - Krzysztofem Ankudowiczem. Będą rozmawiać o zerwaniu przez byłego dyrektora szpitala - Jacka Wutzowa, umowy pożyczki ze spółką Electus. W tej sprawie prezydent złożył doniesienie do prokuratury.