Milenka Malinowska urodziła się z bardzo rzadkim, uwarunkowanym genetycznie, postępującym schorzeniem – chorobą Niemann Pick, zwaną też „dziecięcym alzheimerem”. Choroba ta powoduje odkładanie się lipidów w narządach wewnętrznych takich jak śledziona, wątroba, płuca, a przede wszystkim mózg, co prowadzi do ich uszkodzenia, a w efekcie do śmierci.

Schorzenie jest właściwie nieuleczalne. Istnieją jedynie leki spowalniające rozwój choroby, są jednak bardzo drogie i nierefundowane. Codzienną opiekę nad dziewczynką bardzo ułatwiłoby specjalistyczne, nowoczesne wielofunkcyjne łóżeczko rehabilitacyjne m.in. z możliwością regulacji wysokości. Jego cena jest jednak bardzo duża i przekracza możliwości finansowe rodziny.

Każdy, kto może wesprzeć zakup specjalistycznego sprzętu może to zrobić TUTAJ.