Od 15 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach rozpoczął realizację projektu "Pracuję dla siebie". Jego podstawowym celem jest tworzenie nowych miejsc pracy, budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie pabianickim.

W ramach projektu uczestnicy: zdobędą wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości, otrzymają wsparcie doradcze z zakresu prowadzenia firmy, otrzymają dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie do 40 tys. zł, będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia pomostowego obejmującego pomoc finansową przyznawaną na okres do 6 bądź do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż 1.100 zł, wypłacaną co miesiąc z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia firmy, będą mogli skorzystać ze specjalistycznego doradztwa i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie powiatu pabianickiego, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Priorytetowo będą traktowane osoby w wieku 50-64 lata.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej  i złożenie jej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach - pok. 216 (II piętro, bud. B) w terminie od 15.04.2009 r. do 31.05.2009 r., (pn.-pt. w godz. od 8.00 do 14.00). Ankietę rekrutacyjną można pobrać ze strony internetowej www.puppabianice.pl lub
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach - pok. 216 (II piętro, bud. B).