401 osób zdołały przebadać pielęgniarki w busie kampanii Ciśnienie na życie. 11 września na placyku przed Urzędem Miejskim każdy mógł bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz zbadać wiek swojego serca za pomocą innowacyjnej aplikacji.
Pielęgniarki po przeprowadzeniu badania interpretowały wynik oraz udzielały fachowych porad z zakresu profilaktyki schorzeń układu krążenia.
Usłyszeliśmy, że prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 120/80 - 139/89 milimetrów słupa rtęci (mm Hg). Wynik pomiaru, który przewyższa normę, może być pierwszym sygnałem pogarszającego się stanu zdrowia i wymaga konsultacji z lekarzem.
Pabianiczanie mogli też sprawdzić, ile lat mają ich serca. Okazało się, że wiek serca co piątego przebadanego przekracza wiek metrykalny o 6 lat.
Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.
Jest też dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Jak? Trzeba zmienić dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby leczyć tzw. czynniki ryzyka zawałów serca i udarów mózgu, takie jak nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, otyłość, cukrzyca, palenie, brak aktywności fizycznej i stres.
Kampania „Ciśnienie na życie” ma na celu przekonanie Polaków do dbania o swoje zdrowie, szczególnie w kontekście zdarzeń kardiologicznych. Jak pokazało badanie NATPOL 2011, aż co trzeci dorosły Polak ma nadciśnienie tętnicze krwi. Brak profilaktyki sprawia, że jesteśmy diagnozowani zbyt późno i często rozpoczynamy leczenie dopiero po ciężkim zdarzeniu kardiologicznym – zawale serca czy udarze niedokrwiennym mózgu. Tymczasem, kontrolując regularnie ciśnienie tętnicze krwi, możemy wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego na etapie, kiedy objawy choroby są jeszcze niewielkie i mogą być skutecznie opanowane.