- W domu tylko cichutko podśpiewujemy, żeby nie denerwować sąsiadów - zwierza się Barbara Szczesik, która przyszłego męża poznała prawie pół wieku temu w Dzwonie. - Kiedyś dawaliśmy koncerty na każdych rodzinnych uroczystościach.

- Bo bez śpiewania nie można żyć - dodaje Ryszard Szczesik, od 45 lat mąż Barbary.

W chórze są jeszcze trzy małżeństwa: Leksowie, Tyczyńscy i Wrzosowie.

- Dawniej śpiewały całe rodziny - wzdycha Eugeniusz Nowak, wiceprezes Towarzystwa Śpiewaczego. - Dziś większość z nas to wdowy i wdowcy. Chór się starzeje i wykrusza, a młodych głosów nie przybywa. To nasza bolączka.

Aby chór brzmiał jednym głosem, śpiewacy muszą się lubić i rozumieć. W Dzwonie dba o to Barbara Szczesik - od 25 lat prezeska Towarzystwa.

- Jest największym sercem Dzwonu - uważa Nowak.

Dzwon ma 44 serca. Tylu jest chórzystów: 18 sopranów, 11 altów, 9 tenorów i 6 basów. Żaden śpiewak nie ma wykształcenia muzycznego. Tylko dyrygent, Marian Strzelczyk, jest absolwentem Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Z Dzwonem pracuje już 20 lat. Dla niego skomponował 7 utworów, opracował 30. Chór ma w repertuarze 338 pozycji - od utworów Beethovena, Mozarta i Haydna po pieśni ludowe, biesiadne i żołnierskie.

Śpiewacy ćwiczą dwa razy w tygodniu - przez 3 godziny. Wtedy są szczęśliwi.

DZWON: Barbara Szczesik (50 lat w chórze), Jadwiga Biskupska, Irena Mroczkowska, Zofia Leks, Regina Walczak, Anna Rozalska, Janina Konieczna, Maria Puch, Kazimiera Piątkowska (50 lat w chórze), Halina Orchowska, Zenobia Bukowska, Irena Dzięcioł, Wiesława Błoch, Janina Łoboda, Kazimiera Oś, Jadwiga Brauer, Stanisława Gurazda, Janina Nowak, Kazimiera Grabarz (50 lat w chórze), Barbara Gorzelak, Helena Skoczylas, Alicja Walocha, Barbara Świstek, Jadwiga Stóś, Teresa Kozik, Jolanta Wrzos, Eugenia Osmulska, Teresa Frącala, Krystyna Smusz, Leokadia Tyczyńska (50 lat w chórze), Jan Janczyk, Leonard Radowicz, Zenon Micota ( 50 lat w chórze), Edward Wdowiak, Czesław Rykała, Stanisław Leks, Bogdan Jakubowski, Jan Bartnicki, Włodzimierz Michalski, Ryszard Szczesik (50 lat w chórze), Eugeniusz Nowak (50 lat w chórze), Zdzisław Zawadzki, Jan Nowak, Jerzy Wrzos.

Członkowie wspierający (chórzyści-seniorzy, którzy już nie śpiewają): Henryka Kociszewska, Maria Ruszer, Albina Bujnowska, Jan Tyczyński.


***
Chór powstał 18 marca 1923 roku przy Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich w parafii Najświętszej Marii Panny. Gdy dwa lata później kościół dostał nowe dzwony, chór przyjął nazwę Dzwon. W 1927 roku liczył 70 śpiewaków. Pierwszymi dyrygentami byli Franciszek Warol, ksiądz Teodor Szopa i Bernard Debich.

Szczyt popularności Dzwon zdobył w 1948 r. pod dyrekcją Juliana Prosnaka i Adama Barbaro. W 1969 r., ku zaskoczeniu chórzystów, parafia rozstała się z Dzwonem. 4 lata później przygarnął go Dom Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pięć lat później zorganizowano pierwszy Ogólnopolski Festiwal Pieśni Chóralnej im. Karola Prosnaka. Przez 20 lat festiwal ten był stałym elementem kalendarza kulturalnego Pabianic.