10-calowe tablety powędrowały do osób biorących udział w projekcie pt. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”. Uroczyste wręczenie sprzętu rozpoczęło się we wtorek o godz. 9.00 w sali kominkowej w Starostwie Powiatowym. Otrzymali je: Magdalena Jakubek, Renata Krysiak, Janina Olejnik, Agnieszka Kulpińska-Górska, Iwona Leżańska, Aldona Militowska, Grażyna Ludwisiak, Krystyna Urbańczyk, Anna Szmidt-Pawłowska, Marzena Kruszek, Anna Krauzowicz, Tomasz Łyszkowski, Katarzyna Jabłońska, Jadwiga Szmidt, Jacek Vogtt, Alicja Wójcikowska, Małgorzata Bogusławska, Janina Jakubowska, Danuta Kołodziej, Elżbieta Rejniak, Kazimiera Trzepizur, Aleksander Duda, Anna Buczek, Marzena Jagielińska, Iwona Błaszczyk, Joanna Jakubowska, Kamila Jałmużna, Anna Kacprzak, Monika Pawłowska-Wielebska, Mariola Seliga, Elżbieta Bartoszek, Jolanta Koźlenko, Mariola Olczyk, Marta Stępień, Elżbieta Topolska, Dariusz Banat, Mariusz Cymerman, Grzegorz Hanke, Dagmara Kaftańska, Małgorzata Koba, Katarzyna Łapot-Pruska, Aleksandra Socha, Mariola Lach, Mariusz Wielebski, Katarzyna Woźniak, Dariusz Niciński, Magdalena Cielecka, Paulina Danka.

Tablety wręczali: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz starosta pabianicki Krzysztof Habura.

Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych metod w nauczaniu. Z tego względu nauczyciele biorący udział w kursie korzystali z wielu szkoleń (m.in. z języka angielskiego, z coachingu).