ad

W tym roku zasiłek dla bezrobotnego wynosi 492,14 zł (551,80 zł brutto). Dodatek szkoleniowy wynosi 20 proc. - 110,40 zł na rękę. Stypendium dla osoby, która jest na stażu, wynosi teraz 670,07 zł na rękę (772,60 zł brutto).

Na koniec roku Powiatowy Urząd Pracy miał zarejestrowanych 4.661 bezrobotnych - w tym 2.367 kobiet. Według GUS stopa bezrobocia dla powiatu pabianickiego wyniosła 9,5 proc.

- To bardzo dobry wynik, rok wcześniej wyniosła 11 procent - mówi Bogusław Oswald, dyrektor PUP.

W ciągu minionego roku wolnych miejsc pracy napłynęło do urzędu 3.392.

- Skala bezrobocia była najniższą od 1990 roku - dodaje. - Zmniejszył się też czas pozostawania bez pracy. Jest też mniej osób, które długotrwale pozostawały bez pracy. W 2007 roku było ich 2.752, a w minionym roku 1.934.

657 osób podniosło swoje kwalifikacje, 790 osób było na stażach, a 486 na przygotowaniu zawodowym. Szefowie firm zatrudnili 328 osób, dzięki programowi Inwestor, który dofinansowywał stworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Pieniądze na własną działalność dostało 231 osób.

W ciągu dwóch pierwszych tygodni nowego roku zarejestrowało się 439 nowych osób bez pracy.

- Tak jest zawsze na początku roku - wyjaśnia Oswald. - To dlatego, że wiele firm woli zatrudniać osoby na czas określony i z końcem roku kończą im się umowy.

W ciągu dwóch tygodni 2009 r. pracę podjęło 106 osób.

Od lutego zwiększa się kwota na stworzenie miejsca pracy lub otwarcie własnej firmy. Teraz będzie to 18.000 zł (w zeszłym roku było o 4.000 zł mniej).

- Nie obserwujemy napływu bezrobotnych z zagranicy - uspakaja dyrektor. - Tylko dwie osoby się zarejestrowały i przedstawiły świadectwa pracy wystawione zagranicą.