Polski Czerwony Krzyż prowadzi kursy elementarne dla grup pedagogicznych oraz obsługi - personelu. Kurs elementarny skierowany jest do wszystkich, którzy w krótkim czasie chcą uzyskać podstawowe informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu. Prowadzony jest w formie wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się w grupach do 30 osób.

Tematy:

Pojęcie pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady i etapy udzielania pomocy.

Ocena stanu poszkodowanego.

Wezwanie pomocy.

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, pozycja bezpieczna.

Resuscytacja.

Urazy kości mięśni i stawów.

Zawartość apteczki pierwszej pomocy.

Krwotok.

Rany skóry, oparzenia.

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Po ukończeniu kursu elementarnego otrzymuje się  zaświadczenie.

Kurs elementarny trwa 5 godzin dydaktycznych.

W przypadku chęci udziału w kursie PCK prosi o informację zwrotną w godzinach 10.00-14.00 na Moniuszki 16 lub pod numerem telefonu 42 215 24 04.