Są gotowe projekty budowy ronda na skrzyżowaniu Myśliwskiej z 20 Stycznia i Waltera-Jankego. Autorem jest Dominik Wróbel, który chce zbudować rondo z elementów gumowych. Kosztuje to ponad 10.000 zł. Wokół ronda stanie 26 nowych znaków, które będą kosztować około 9.000 zł. W sumie przebudowa skrzyżowania wyceniana jest według kosztorysu na 49.800 zł.
 
Starostwo Powiatowe przygotowało już uchwałę na sierpniową sesję Rady Powiatu.
 
- Chcemy wskazać, skąd ma być finansowana budowa ronda – tłumaczy Krzysztof Habura, starosta pabianicki. - Na ten cel zabezpieczamy 50.000 zł.
 
Projekt już powstał. Jego autorem jest Dominik Wróbel ze spółki RoadProjekt.
 
- Chcemy jak najszybciej je wybudować, prace rozpoczną się w październiku – dodaje starosta.
 
Obecny układ skrzyżowania, gdzie droga z pierwszeństwem (20 Stycznia) ma mniejszą szerokość jezdni i liczbę pasów w stosunku do dróg podporządkowanych
 (Myśliwska i Waltera-Jankego) powoduje, że kierowcy nagminnie nie stosują się do znaków. Często dochodzi tu do kolizji i wypadków.
 
„Podjęte przez zarządców dróg i ruchu działania w postaci wymalowania linii wibracyjnych, montażu znaków świetlnych o rysunku nieciągłym oraz zmiany w
 oznakowaniu poziomym i pionowym na ulicach podporządkowanych nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Wobec powyższego podjęto decyzję  o zmianie oznakowania
 wprowadzając skrzyżowanie z ruchem okrężnym (rondo). Skrzyżowania z ruchem okrężnym poprzez swoją budowę wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości poprzez zmianę toru jazdy, jednocześnie ronda są bardzo skuteczne w płynnym rozprowadzaniu pojazdów we wszystkich kierunkach. W przedmiotowym przypadku zostało zaprojektowane rondo bez konieczności
 przebudowy jezdni, korzystając z prefabrykowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.” - pisze projektant.
 
Maksymalna średnica wymiarów zewnętrznych ronda jest wymuszona przez konstrukcję jezdni i wynosi 24 metry. Dlatego jezdnia na rondzie będzie mieć szerokość nie mniej niż 8,5 metra. To ma zapewnić wygodny przejazd wszelkich typów pojazdów (w tym samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy komunikacji miejskiej i międzymiastowej klasy MINI, MIDI i MAXI)). 
Żeby zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości i zmiany toru jazdy,  zaprojektowano separatory gumowe zmniejszające szerokość jezdni do 6 metrów. 
 
Przy okazji nowej organizacji ruchu powstanie dodatkowe przejście dla pieszych na wschodnim wlocie ulicy 20 Stycznia. Poprzez odpowiednie wydłużenie części jezdni wyłączonej z ruchu na ul. Waltera-Jankego zapewniono azyl dla pieszych przy przejściu w pobliżu krańcówki autobusowej.
 
Świecący dziś znak STOP (panele LED) zastąpi znak "Skrzyżowanie o ruchu okrężnym". Już na tydzień przed otwarciem skrzyżowania będzie tutaj wisiał znak z napisem: „Uwaga! Zmiana organizacji ruchu od DD.MM.RRRR”. I zostanie tutaj na kolejne dwa tygodnie.
 
- Mam nadzieję, że te zmiany spowodują, że kierowcy na tym skrzyżowaniu będą czuli się bezpiecznie – dodaje Habura.
 
Po raz pierwszy o tym, żeby w tym miejscu powstało rondo pisaliśmy w 2009 roku. www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/pabianice-to-miasto-niebezpieczne.html
 
Po wielu artykułach Życia Pabianic na temat marzeń o rondzie, w tej sprawie interpelację składał radny Rafał Kunka. Wtedy udało się tylko ustawić mrugające znaki STOP i wymalować "przyhamowujące" kierowców czerwone pasy www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/bedzie-jedna-strzalka.html