Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ma pomagać osobom z obszarów wiejskich, których dochody nie są wysokie. Dzięki temu chce wyrównywać szanse z niewielkich miejscowości. W roku akademickim 2017/2018 ufunduje 500 stypendiów dla studentów I roku.

5.000 zł mogą dostać osoby, których średni miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1.200 zł i mieszkają w miejscowości do 30.000 mieszkańców.

Wnioski i szczegóły dotyczące stypendiów można znaleźć na stronie internetowej fejj.pl