Prezydent ogłosił konkurs na nowego szefa pabianickiego szpitala po tym, jak obecna prezes, Dominika Konopacka nie dostała absolutorium od Zgromadzenia Wspólników. Było to jednoznaczne z negatywną oceną zarządzania spółką przez prezes Konopacką. PCM w 2014 roku odnotowała stratę netto w wysokości 158 tys. zł. Obowiązek jej pokrycia spada na organ założycielski spółki. 

Do konkursu na nowego szefa zgłosiło się 6 osób. Termin zgłoszeń minął 7 lipca. 

Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci? Muszą mieć wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiotach leczniczych lub spółkach prawa handlowego, w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

Preferowane będzie wykształcenie medyczne, ekonomiczne, prawnicze lub o kierunku zarządzanie (np. studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia).

Dodatkowo osoba, która chce zostać prezesem PCM, powinna znać zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i spółek prawa handlowego. Pod uwagę będzie brana też umiejętność kierowania zespołami ludzi oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Komisja konkursowa sprawdzi teraz, czy kandydaci spełniają wymogi formalne. Osoby, które przejdą do II etapu, będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.