Minął termin zgłoszeń do konkursu na szefa ZGM. Aż sześciu chętnych zgłosiło się ostatniego dnia. Tylko jedna osoba złożyła dokumenty wcześniej.

Osoba, która stara się o to stanowisko, musi mieć wykształcenie wyższe, najlepiej na kierunkach: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie, budownictwo. Ważny jest też staż pracy: co najmniej 5-letni, w tym minimum 3 lata na stanowiskach kierowniczych.

Wymaganiem dodatkowym m.in. praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego lub zarządcy nieruchomości, posiadanie licencji zawodowej związanej z rynkiem nieruchomości, znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących gospodarki mieszkaniowej.

Kandydaci na dyrektora ZGM musieli przedstawić ramowy program funkcjonowania zakładu, który będzie omawiany z kandydatem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Do czasu wyłonienia nowego dyrektora w ZGM szefuje Magdalena Bryndziak.