W piątek upłynął termin składania przez zainteresowane firmy z Polski i zagranicy ofert zakupu akcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa. W tym tygodniu Zarząd Polskiego Holdingu Farmaceutycznego wraz z doradcami prywatyzacyjnymi przystąpił do wyboru tzw. krótkiej listy tych oferentów, którzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu w procesie prywatyzacji.

- Wydaliśmy 14 memorandów. Mogę potwierdzić, że wpłynęło  siedem konkretnych ofert zakupu Polfy w Pabianicach – mówi Artur Woźniak, prezes PHF. - Przez najbliższy tydzień będziemy analizować otrzymane oferty, aby najlepsze z nich były przedmiotem dalszych negocjacji. We wtorek 4 sierpnia ogłoszę decyzję w tej sprawie. Do tego czasu nie będziemy udzielać żadnych informacji na temat, kto i jakie oferty złożył. Chcemy uniknąć niepotrzebnych spekulacji.