Podinspektorami policji zostali: Marcin Florek, Sławomir Komorowski i Mirosław Majda.
Sławomir Komorowski i Edward Nowak zostali odznaczeni brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę.
Brązową Odznakę Zasłużony Policjant dostali: komisarz Robert Krawczyk i aspirant sztabowy Waldemar Sawicki.
Awanse na młodszych aspirantów policji dostali: Piotr Pioch, Marcin Filip, Sylwester Bartłomiejczyk, Marcin Krzyżanowski, Tomasz Rozwandowicz, Łukasz Kędzierski, Oskar Hans, Mateusz Wiatr, Radosław Jasitczak, Radosław Kosmalski, Sławomir Kłos.
Sierżantami policji zostali: Janusz Smolarek, Witold Buś, Damian Klocek, Paweł Jarnot, Przemysław Leder, Marcin Michalak, Witold Namyślak, Dawid Jersak, Arkadiusz Pawlak, Marcin Czestkowski, Anna Joachimiak, Barbara Olak, Wioletta Pietraszek, Renata Rybarczyk, Adam Figiel, Bartosz Felcenloben, Krzysztof Jędrys, Mariusz Smolarek, Adam Sysio, Łukasz Klimczak, Przemysław Węglewski, Anna Dobroszek, Małgorzata Kaniowska, Radosław Bujnowicz, Agnieszka Szulgan.
Nadkomisarzami policji zostali: Sławomir Olszówka i Remigiusz Węglarski.

Na stopień aspiranta sztabowego awansował Sławomir Lewandowski.

Starszym aspirantem policji został Aleksander Kubacki, a aspirantami policji: Agnieszka Morzyńska i Jarosław Maciaszek.

Stopień sierżanta sztabowego dostał Wojciech Ćwikła, a starszych sierżantów: Aneta Stasiak, Jacek Strycharski, Witold Mękarski, Cezary Misiak, Tomasz Prorok, Artur Ratajski, Zbigniew Sysio, Cezary Olczyk, Andrzej Bajur, Michał Mikołajewski.
Starszymi posterunkowymi policji zostali: Łukasz Walczak, Piotr Bakalarz, Aneta Piotrowicz, Bożena Bilska, Sebastian Rygielski, Dariusz Łechtański, Przemysław Rokuszewski, Joanna Rosińska, Piotr Koza, Marcin Mirowski, Kamil Kubiak, Marcin Świątkowski, Marcin Agata, Rafał Lichnowski, Tomasz Lewandowski, Anna Kłos, Artur Fraszka.
Gratulacje i życzenia składali im starosta pabianicki Krzyszof Habura, prezydent Zbigniew Dychto i burmistrz Konstantynowa Henryk Brzyszcz, a także komendant Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Jerzy Minias.
Starosta przyniósł do komenty prezent – zestaw komputerowy i dwie drukarki. Burmistrz Brzyszcz obiecał, że w przyszłym roku policjanci będą mieli nową siedzibę.
– Gratulacje są dla wszystkich, a kwiaty dla policjantek – oświadczył starosta i zburzył szyki policjantów w poszukiwaniu pań.
W jego ślady ruszyli prezydent, burmistrz oraz wójtowie gmin Pabianice i Dobroń.