W połowie lipca premier Beata Szydło i minister Elżbieta Rafalska podsumowały pierwsze trzy miesiące programu wypłat 500 zł na dziecko. Według podanych wtedy danych 97 proc. polskich rodzin złożyło wnioski. W pierwszych trzech miesiącach programu z budżetu państwa wypłacono im 5 mld zł. Wtedy według danych ministerstwa w Pabianicach nie rozpatrzono 43 proc. złożonych wniosków.
 
- Na 2.500 gmin w Polsce problem ten dotyczy tylko 56 gmin - mówiła Rafalska.
 
Kilka dni później do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach weszli kontrolerzy z Urzędu Miejskiego.
 
- Po tej informacji z konferencji pani premier zdecydowaliśmy o kontroli i audycie wewnętrznym w MCPS pod kątem rozpatrywania wniosków – informowała wtedy wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska.
 
Dziś w Pabianicach 83 procent złożonych wniosków zakończyło się wypłatą pieniędzy. Na konta pabianickich rodzin wpłynęło już  9.746.205 zł. Przy rozpatrywaniu wniosków non stop pracuje 7 osób.
 
Od 1 kwietnia do 1 lipca wypłacono rodzinom ponad 4.200.000 zł, a w ciągu 30 dni lipca kolejne 4.108.568 zł. Następne wypłaty dotyczą sierpnia.
 
- Audyt pokazał system pracy w naszym MCPS. Pani dyrektor ustawiła pracę tak, żeby nie tworzyły się gigantyczne kolejki, dlatego na początku wszyscy zajęli się przyjmowaniem wniosków – tłumaczy prezydent Grzegorz Mackiewicz. - A potem rozpoczęło się ich rozpatrywanie.
 
W pierwszych tygodniach kwietnia wpłynęło najwięcej wniosków. Tylko do połowy kwietnia w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej złożonych zostało 1.589 wniosków. Dotyczyły 2540 dzieci. Do 31 maja wpłynęło 3.486 wniosków (4.800 dzieci).
 
- Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, a pieniądze wypłacone zostały w ustawowym terminie 3 miesięcy – wylicza. - Nie ma tu złamania ustawy i niedopełnienia obowiązków. Na 1 lipca rozpatrzonych było 4.020 wniosków złożonych przez rodziny. W ciągu 30 dni lipca zweryfikowano wnioski kolejnych 2.025 rodzin i już wypłacono im pieniądze. 
Wnioski wypełnione prawidłowo są u nas rozpatrywane od ręki.
 
- Ale nie wszystkie mają komplet dokumentów. Gdy rodziny muszą je uzupełnić, wtedy na rozpatrzenie wniosku czeka się półtora, a czasami dwa tygodnie - mówi urzędniczka z MOPS. - Kolejne wnioski wciąż napływają, bo jedne osoby dopiero teraz nabywają uprawnienia do otrzymania pieniędzy z 500+ na pierwsze dziecko. Innym rodzi się kolejne dziecko. Dlatego wciąż będą pojawiały się nowe wnioski.
 
Wypełnione dokumenty można składać w II Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wnioski o świadczenie wychowawcze można również złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej i przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.