W tym roku upływa 90 lat od powołania diecezji łódzkiej. 10 grudnia 1920 roku papież Benedykt XV bullą Christi Domini erygował diecezję łódzką z zachodniej części archidiecezji warszawskiej. Biskupem ordynariuszem nowopowstałej diecezji został proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Łodzi, ksiądz prałat Wincenty Tymieniecki.
W ramach obchodów rocznicowych centralna uroczystość będzie miała miejsce w sobotę 11 grudnia br. o godz. 12.00 w archikatedrze łódzkiej.

- Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Kazanie wygłosi ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas – senior - informuje ksiądz Mariusz Wojturski. - Przybędą księża biskupi, których kościoły lokalne były kiedyś związane w ramach metropolii z naszą diecezją.