I LO w Pabianicach:
1.Klasa lingwistyczno-angielska – 28
2.Biologiczno – chemiczna – 26
3.Lingwistyczno – niemiecka – 23
4.Geograficzno – historyczna – 28
5.Matematyczno – fizyczno – informatyczna – 28
6.Matematyczno – fizyczno – informatyczna – 26

II LO w Pabianicach:
1.Matematyczno – fizyczna - 28
2.Biologiczno – chemiczna – 29
3.Ogólna – 28
4.Humanistyczna – 28
5.Humanistyczna – 28
6.Matematyczno – informatyczna – 28

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach:
1.technikum lotnicze – 23
2.technikum budowlane – 29
3.liceum profilowane – 25
4.zasadnicza szkoła zawodowa – 28
5.zasadnicza szkoła zawodowa – 28
6.zasadnicza szkoła zawodowa – 23
7.technikum mechatroniczne - 27

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach:
1.LO
klasa informatyczna – 29
2.Technikum Zawodowe
technik informatyk – 15+5 (klasa integracyjna)
technik elektronik – 28
3.Liceum Profilowane
kształtowanie środowiska, chemiczna badania środowiska – 28
profil socjalny – 28
zarządzanie informacją – 30
4.Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Kucharz małej gastronomii – 24
5.LO Uzupełniające dla Dorosłych – 30
6.Szkoła Policealna
Technik informatyk - 24

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach:
1.Liceum profilowane
Klasa A – 27
Klasa B – 31
2.Technikum logistyczne – 30
3.T3echnkum Hotelarskie – 31
4.Technikum ekonomiczne – 22
5.Zasadnicza Szkoła Zawodowa – sprzedawca - 20