Podczas wydarzenia osoby poszukujące pracy bądź rozważające jej zmianę będą mogły zapoznać się
z najnowszymi ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami lub zostawić swoje CV. Swój udział w Targach zapowiedziały m.in. takie firmy, jak: Amazon, IKEA, DHL, Poczta Polska, Kilargo Sp. z o.o., Greek Trade Sp. z o.o., SGP-SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o., EL-PUK Sp. z o.o., Barbara Jaksa, Zakład Pracy Chronionej TEXPOL Sp. z o.o., Human&Hunter Sp. z o.o., PCM Sp. z o.o., PIB KAROLCZAK, Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane LAUER oraz instytucje: Urząd Miejski w Pabianicach, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Miejska, Cech Rzemiosł Różnych.

 Podczas Targów będzie również możliwość uzyskania informacji nt zatrudniania cudzoziemców. Swój udział potwierdziła specjalizująca się w tej dziedzinie agencja outsourcingowa FPS Sp. z o.o. Ponadto, porad
w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców będą udzielać pracownicy PUP.

Poza tym, w trakcie wydarzenia pracownicy PUP prezentować będą aktualne oferty pracy pozostające w dyspozycji urzędu, prowadzić poradnictwo zawodowe oraz udzielać informacji, m.in. w zakresie:

- Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- szkoleń i staży dla osób bezrobotnych,

- uzyskiwania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

- refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.

 

Wstęp na Targi będzie bezpłatny.