W czwartek radni powiatowi skwitowali starostę Krzysztofa Haburę i jego zarząd. Przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. "Za" było 17 radnych. Nikt nie głosował "przeciwko". Od głosu wstrzymali się: Zbigniew Mencwal i Józef Wiaderek. Oni mieli najwięcej uwag do sprawozdania. Uznali, że za mało pieniędzy urzędnicy powiatowi zdobyli z Unii Europejskiej, za mało dróg naprawiono.
W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe miało 64.052 688 zł dochodów. Wydano 71.086 138 zł. Było to możliwe, bo w ciągu roku do kasy wpływały dodatkowe pieniądze. Ubiegły rok Starostwo zakończyło 4 mln złotych na plusie. Poziom zadłużenia wyniósł 11,9 procent.