15 kwietnia na terenie Pabianic będą wykładane trutki. Kto jest do tego zobowiązany?

- Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach i użytkownikach nieruchomości.

Preparaty zwalczające gryzonie powinny być wyłożone do 15 maja. Gdzie?

W nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, w miejscach gromadzenia odpadów, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych i innych miejscach, gdzie mogą pojawiać się gryzonie.

O czym powinni pamiętać właściciele nieruchomości?

Z pomieszczeń trzeba usunąć odpady, które mogą być pożywieniem gryzoni. Należy wyłożyć preparaty zwalczające szczury, nie później niż do 15 kwietnia. Aby nie doszło do zatrucia ludzi lub zwierząt, należy w pobliżu trutki umieścić ostrzeżenie.
Ponadto właściciele nieruchomości powinni uzupełniać preparaty, uprzątać padłe gryzonie i usunąć trutkę po zakończeniu akcji.