Pomieszczenia, które od dłuższego czasu stoją puste, zostaną przekazane artystom. Mogą tam urządzić pracownie, galerie lub artystyczne kawiarenki. Przez dwa lata będą mogli korzystać z pomieszczeń za darmo. Po tym czasie, jeśli zdecydują się prowadzić działalność dalej, zaczną płacić czynsz.

- Zamiast trzymać pustostan i pokrywać koszty jego utrzymania, wolę na preferencyjnych warunkach oddać go do zagospodarowania kreatywnym ludziom. Jeśli po dwóch latach najemca zdecyduje się zostać, wówczas zaczynie płacić czynsz – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Najemcy będą jedynie płacić za media i opłaty związane z eksploatacją. ZGM przygotował dla nich lokale o powierzchni od 40 do nawet 100 m kw. Ewentualne koszty remontu pokryje sam najemca.

O lokal mogą się starać absolwenci uczelni artystycznych, członkowie związków i stowarzyszeń twórczych, malarze, rzeźbiarze, fotograficy, konserwatorzy dzieł sztuki, graficy (z wyłączeniem grafików komputerowych), artyści w dziedzinie form przemysłowych, tkaniny artystycznej czy architektury wnętrz.

Prezydent podpisał regulamin przyznawania lokali w poniedziałek, 12 października. O tym, kto dostanie pomieszczenie, zdecyduje specjalnie powołana w tym celu komisja.

Osoby, które za zainteresowane prowadzeniem działalności artystycznej, mogą zgłosić się do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. św. Jana 10. Tam należy złożyć wniosek z dołączonym życiorysem artystycznym oraz opisem działalności.