Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Wśród nagrodzonych jest 85-letnia mieszkanka Bychlewa Henryka Kociołek. Nagrodę otrzymała za całokształt działalności.

Pani Henryka to wszechstronnie utalentowana, skromna i cicha kobieta, od lat zaangażowana w życie kulturalne na terenie gminy Pabianice oraz powiatu pabianickiego.
W dziedzinie twórczości artystycznej, a szczególnie plastyki papierowej, osiągnęła bardzo wysoki poziom. Stworzone przez nią ręczne arcydzieła zasługują na wielkie uznanie, a jej pasja winna stać się wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Zamiłowanie do pracy przez lata artystycznej działalności znalazło odzwierciedlenie w otrzymanych odznaczeniach, dyplomach, wyróżnieniach, nagrodach, podziękowaniach i innych formach uznania. Henryka Kociołek poprzez swoją twórczość utrwala i krzewi polską kulturę na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Przekazywana przez nią wiedza podczas zajęć z dziećmi dają nadzieję, iż polskie tradycje ludowe pozostaną niezapomniane i będą kultywowane w kolejnych latach. Jej aktywność widoczna jest także na forach Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” oraz lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali: „Dziennikarz” – Łukasz Kaczyński i Bogdan Sobieszek (po 2,5 tys. zł), „Osobowość” – Tomasz Daroch i Agnieszka Skrzypczak (po 2,5 tys. zł), „Całokształt działalności” - Kapela Ludowa Tadeusza Kubiaka, Henryka Kociołek, Maria Morzuch, Orkiestra Reprezentacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej, Mirosław Pietkiewicz (po 3 tys. zł) oraz Anna Kosendek i Agnieszka Makówka – Saciuk (po 2,75 tys. zł).

Oficjalnie nagrody zostaną wręczone na przełomie września i października br., w czasie wojewódzkiej inauguracji sezonu kulturalnego 2014/2015.