Zaproszenie do wszystkich seniorów z Pabianic po raz kolejny wystosował Urząd Miejski:

"Zapraszamy wszystkich mieszkańców 60+, chcących podzielić się z Miejską Radą Seniorów pomysłami na poprawę funkcjonowania miasta, uwagami bądź spostrzeżeniami, na rozmowę z członkami Rady podczas dyżuru" - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.

Rada Seniorów istnieje od 2015 roku. Działają w niej przedstawiciele osób starszych, organizacji pozarządowych wspierających osoby w podeszłym wieku i osoby prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Także przedstawiciele Rady Miejskiej i prezydenta. 

Podczas swoich dyżurów w Centrum Seniora rada zbiera wszystkie uwagi i propozycje od starszych mieszkańców miasta dotyczące Pabianic. Są one następnie przekazywane prezydentowi.

Najbliższy dyżur odbędzie się 15 maja (wtorek) w godz. 15.00-16.00 w Centrum Seniora, ul. Konopnickiej 39.