ad

Celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych poprzez edukację ekologiczną przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Ponoć najlepiej uświadamiać znaczenie wody dla zdrowia człowieka właśnie poprzez zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Dlatego rowerami na poszukiwania Dużej Wody pojechaliśmy dwa razy. Okazją były: Dzień Bez Samochodu i Święto Wody. Ostatni z rajdów z powodu pandemii został przesunięty na wrzesień. Ale i tak oba rajdy „Na dwóch kółkach do Dużej Wody” cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Na mecie dla uczestników przygotowano minikonkursy eko. W nagrodę były między innymi ekologiczne budki dla małych ptaków, które samodzielnie można było złożyć i zamontować na drzewach, balkonach i bocznych ścianach budynków.

Rajd rowerowy

Przedstawienie „Plum i Chlup ratują świat” zostało wystawione aż jedenaście razy. Przez sześć dni te interaktywne spektakle teatralne w Miejskim Ośrodku Kultury obejrzało ponad 1.100 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Spektakl

Do przedszkolaków skierowane były również warsztaty „Skąd się bierze woda w kranie”, które w dobie pandemii dla bezpieczeństwa dzieci oglądały przez internet.

Z kolei „Niebieska planeta - warsztaty o wodzie” dla szkół średnich były prowadzone aż 15 razy. Grupy liczyły po 30 osób. Spotkania w reżimie sanitarnym w Młodzieżowym Domu Kultury prowadziło Centrum Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Warsztat „Nabici w butelkę” miał sprowokować do refleksji nad sensem kupowania wody butelkowanej. Młodzież zastanawiała się, co ma wpływ na jej cenę i jak można ograniczyć ilość butelek wyrzucanych do śmieci. Choć zorganizowany później konkurs wiedzy „Woda bez tajemnic” do najłatwiejszych nie należał, to uczniowie mogli popisać się zdobytą na warsztatach wiedzą. Każda szkoła średnia wystawiła do konkursu 5 uczniów. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół nr 2, drugie było II Liceum Ogólnokształcące, a na trzecim miejscu uplasował się Zespół Szkół nr 1. Czwarty był Zespół Szkół nr 3, a piąte I Liceum Ogólnokształcące. Konkurs przeprowadzono we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. W sumie udział w warsztatach i konkursie wzięło około 450 uczniów szkół średnich.

Turniej

Projekt „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają” współfinansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a zrealizowała go spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach.

- Nie pierwszy raz jako spółka miejska wpisujemy się w ekologiczny projekt realizowany na terenie Pabianic – mówi Rafał Kunka, prezes ZWiK. - To nasza inwestycja w młode pokolenie pabianiczan, które dzięki zabawie coraz częściej nabywa ekologicznych nawyków.

Część warsztatów przygotowana została przez pracowników ZWiK w stacji uzdatniania wody „Zagajnikowa” przy ul. 15. Pułku Piechoty „Wilków”. Jednym z celów projektu było uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczenia wody dla zdrowia człowieka i środowiska.

- Przy realizacji projektu skorzystaliśmy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt projektu wyniósł 132.425 zł. Z WFOŚiGW otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 78.144 zł – wylicza Joanna Fuks, zastępca prezesa ZWiK.

Spółka ZWiK zaopatruje w wodę mieszkańców Pabianic i okolicznych gmin.

- Działania proekologiczne spółki to nie tylko wydatki na inwestycje, remonty kanalizacji, wodociągów, stacji uzdatniania, ujęć wody czy budowa przyłączy. Cieszy, że możemy uczyć młodych pabianiczan szacunku do natury. Za parę lat to oni będą naszymi klientami - zauważa Robert Janus, zastępca prezesa ZWiK.

Dlatego jednym z celów projektu było uświadomienie młodym ludziom odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej nie tylko w Pabianicach.

- We wszystkich projektach edukacyjnych chodzi nam o zwiększenie świadomości wpływu człowieka na środowisko. Dlatego tym bardziej nas cieszy, że wiedza dzieci i młodzieży na temat dbania o środowisko naturalne jest naprawdę wysoka i rośnie z projektu na projekt. To był już nasz szósty taki projekt – wylicza Krzysztof Rąkowski, kierownik Działu Rozwoju, Marketingu i Funduszy Zewnętrznych ZWiK.

Na warsztatach dla uczniów szkół średnich była mowa między innymi o zwiększeniu świadomości niedostatku wody słodkiej na świecie. Dlatego mówiono o oszczędzaniu wody i jej znaczeniu dla organizmu człowieka.

- Naszym celem jest kształtowanie właściwych postaw w zakresie poszanowania wody i racjonalnego wykorzystywania jej zasobów – wyjaśnia Katarzyna Tkacz ze ZWiK, koordynator projektu.

Chodziło też o zwiększenie świadomości współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan, w tym stan wód w Polsce i na świecie.

- Projekt adresowany był do wszystkich mieszkańców Pabianic. Zależało nam, żeby zarówno dzieci, jak i młodzież przy okazji świetnie się bawili – dodaje Paulina Sadowska ze ZWiK. - Przy zabawie obserwujemy entuzjazm dzieci w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy ekologicznej. Rywalizacja natomiast wśród młodzieży uaktywniła integrację dla osiągnięcia wspólnego celu.

Zakończony właśnie projekt „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają” był szóstą akcją ekologiczną przeprowadzoną przez ZWiK. W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt „Pij wodę z kranu”, dzięki któremu do dziś w wielu miejscach Pabianic możemy pić bezpłatnie pabianicką „kranówkę”, która serwowana jest dla klientów, pacjentów i gości w szklanych karafkach. Kolejny projekt „Przyłącz się” spowodował, że od 2014 do 2020 r. powstało 249 nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Projekt „Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” pozwolił między innymi na montaż zdrojów wodnych we wszystkich szkołach podstawowych i wykonanie przy nich grafik edukacyjno-ekologicznych.

„Pabianickie dobre rady na odpady” obejmował montaż zdrojów wodnych w kolejnych szkołach i placówkach miejskich.

Następnym projektem była „Pabianicka Ekomoda – czysta, zdrowa woda”. Tym razem mogliśmy zamontować zdroje wodne we wszystkich szkołach średnich, w kolejnych placówkach miejskich i na ulicy.

Zdroje uliczne z „kranówką” dla wszystkich, ale celowo dostosowane też do osób poruszających się na wózkach i dla dzieci, stanęły w pięciu miejscach Pabianic.