86 głosów Kriger-Kozłowska, 74 - Wypych, 38 - Kopias i 37 - Stasiak - tak głosował Młodzieniaszek i mieszkańcy wieżowców przy ulicy Jankego.
 
Tylko 289 osób oddało ważny głos.
 
Kandydaci na radnych miejskich dostali następującą ilość głosów (z dwóch komisji obwodowych):
 
 
16 + 5 Andrzej Sauter, 57 lat, KWW Andrzeja Sautera
 
 
 
 
 
3 + 3 Maria Durajska, 49 lat, KWW Mariana Koczura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 + 22 Elżbieta Kopias, 58 lat, KWW Blok Samorządowy Razem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 + 9 Renata Uznańska-Bartoszek, 42 lata, KWW Renaty Uznańskiej-Bartoszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 + 39 Zofia Kriger-Kozłowska, 54 lata, KWW Pabianickie PO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 + 7 Tomasz Stusio, 37 lat, KWW Nowa Prawica Pabianice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 + 43 Dariusz Wypych, 46 lat, KWW Prawo i Sprawiedliwość - Samorząd
 
 
 
 
 
16 + 21 Aleksandra Stasiak, 27 lat, KWW Aleksandry Stasiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To nieoficjalne wyniki.
 
Prawo do głosowania miało około 2.400 pabianiczan. To mieszkańcy ulic: Graniczna, Krzywa, Lwowska, Myśliwska - strona parzysta i od nr 37 do końca - strona nieparzysta, Ochocza, Piotra Skargi od nr 101 do końca - strona nieparzysta i od nr 128 do końca - strona parzysta, Rzgowska - strona nieparzysta i od nr 110 do końca - strona parzysta, Spokojna, Sybiraków, Warszawska od nr 97 do nr 101b - strona nieparzysta, Wołyniaków. 20 Stycznia od nr 64 do końca - strona parzysta i od nr 109 do końca - strona nieparzysta, Borowa, Chabrowa, Chmielna, Ciasna, Drobna, Działkowa, Jesienna, Kolonijna, Końcowa, Nowowolska, Podleśna od nr 3 do końca - strona nieparzysta i od nr 18 do końca - strona parzysta, Rydzyńska, Stara, Waltera-Janke od nr 1 do nr 3 - obie strony, Zakole, Żwirowa.
 
Radna otrzyma 1.100 zł miesięcznie (bez podatku).