Od 1 listopada, aby uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarza przez okres od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu.
– Te zmiany dotyczą również przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – informuje Anna Pierzchała–Gładysz, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. – W tym przypadku musi być jednak jeszcze spełnione kryterium dochodowe.
Oba świadczenia wynoszą po 1.000 zł.
Nowe zasady obowiązuje wszystkie kobiety, które po 1 listopada złożą wnioski o becikowe, czy o dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, bez względu na termin porodu. Jeśli po tym terminie wraz z wnioskiem nie pokażą wymaganego zaświadczenia, nie dostaną pieniędzy.
Przepisy te mają podnieść świadomość zdrowotną kobiet i zachęcić je do obligatoryjnych wizyt u ginekologa podczas ciąży.
Mają również przyczynić się do prawidłowego monitorowania ciąży i na szybkie podjęcie działań profilaktycznych bądź leczniczych w przypadkach występowania powikłań lub zagrożeń we wczesnej ciąży.