- Składamy zamówienie na budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta – mówi wiceprezydent Jarosław Cichosz.
System ma umożliwić zdalną obserwację centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem kilku niebezpiecznych miejsc. Kamery będą rejestrować przez całą dobę okolice w rejonie skrzyżowania ulic Zamkowa i Piłsudskiego. Zawisną też nad Zamkową przy Urzędzie Skarbowym i przy „jamniku”. Kolejna będzie przy zbiegu Kolejowej i Wspólnej. Kamery pojawią się też na Starym Rynku i przy SDH Trzy Korony.
- Ta ostatnia będzie skierowana na parking i przystanek autobusowy od strony ulicy Kilińskiego – dodaje Cichosz.
Kolejne dwie zawisną na Warszawskiej: przy Poprzecznej i przy 3 Maja.
Do systemu kontroli wizyjnej mają być włączone istniejące już kamery na ulicy Zamkowej (przy Strażackiej, Kilińskiego, Kościuszki) i dwie na Zamku.
- Transmisja sygnałów video, sterowań i sygnałów dodatkowych ma odbywać się drogą radiową lub systemem cyfrowym - wyjaśnia.
Istniejący już system videomonitorujący jest zlokalizowany w centrum miasta (skrzyżowanie ulicy Zamkowej ze św. Jana). Składa się z trzech kamer szybkoobrotowych i trzech stacjonarnych. Są one połączone z siedzibą straży w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16.