W przyszłym tygodniu (na początku lutego) do Straży Miejskiej skierowane zostaną pierwsze osoby, którym wymierzono karę ograniczenia wolności do odpracowania na cele społecznie użyteczne. Będą odśnieżać, sprzątać w mieście. Na wiosnę zajmą się usuwaniem napisów szpecących elewacje budynków. Na przygotowanej liście jest już co najmniej kilkanaście posesji pod zarządem ZGM, PSM i prywatnych.