Zakład Sieci i Zasilania z Wrocławia będzie ustawiał nowe słupy podtrzymujące trakcję tramwajową w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Batorego oraz na ul. Warszawskiej od ul. Kaplicznej do ul. 3 Maja. Na czas robót zostaną wyłączone z użytkowania przystanki tramwajowe przy ul. Kaplicznej i przy ul. 3 Maja.
Przystanki tymczasowe będą ustawione bliżej skrzyżowania ulic Warszawskiej i Konstantynowskiej. Utrudnienia mogą trwać około tygodnia.

14 października od godz. 19.00 przestanie kursować tramwaj linii „41”. W zamian na trasie  z krańcówki przy Wiejskiej do Dużego Skrętu będzie kursował autobus MZK.
To dlatego, że tego dnia zaczną się roboty przy remoncie studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w torowisku. Prace przewidziano na 8 godzin, tak, by pierwszy poranny tramwaj w środę mógł wyruszyć na trasę do Łodzi.