Decyzją Ministerstwa Zdrowia PCM dostało dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska”.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.350.000 zł. Na co pójdą te pieniądze? 4.000.000 zł mają zostać przeznaczone na modernizację SOR-u, 1.700.000 zł na zakup nowego sprzętu medycznego na SOR, a 1.300.000 zł zostanie przeznaczone na budowę lądowiska.

350.000 zł będzie wydane na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej, powykonawczej, nadzór i zarządzanie projektem.

Wkład własny szpitala do projektu opiewa na kwotę 1.050.000 zł.

Na realizację projektu będzie okres 2 lat od czasu podpisania stosownej umowy.

- Złożony wniosek został oceniony bardzo dobrze. Nasza spółka została sklasyfikowana na 17. miejscu na 62 projekty – wyjaśnia Agnieszka Owczarek, prezes zarządu PCM. 

Plan budowy lądowiska w naszym mieście pojawił się kilka lat temu. Miało ono powstać już w 2014 roku, ale wtedy się nie udało. 

- Budowę chcemy rozpocząć w drugiej połowie tego roku – zapowiadał w styczniu Adam Marczak z Pabianickiego Centrum Medycznego.

Gotowy był już wtedy projekt, za który PCM zapłaciło 69.495 zł.

- Projekt został przygotowany wcześniej, ale przy ponownym wniosku nastąpiły modyfikacje dotyczące aktualizacji kosztorysów – dodaje.

Wniosek o dotację PCM składa do Ministerstwa Zdrowia. Spółka chce dostać 7 mln zł.

Lądowisko ma powstać między Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym a szpitalem psychiatrycznym. Zajmie 0,66 hektara. Ma być blisko, bo pacjent z helikoptera ma dotrzeć na oddział w 5 minut.

- Miejsce zostało wybrane przez LPR. W sumie były trzy lokalizacje. Dwie wskazywały dachy szpitala. Niestety, to stare konstrukcje i nie utrzymają lądowiska. A wzmocnienie konstrukcji kosztowałoby grube miliony – tłumaczy pani prezes.