Oferta na kwotę 308.602 zł, złożona przez spółkę Toya, to jedyna złożona propozycja w przetargu i mieści się w zaplanowanej kwocie (309.960 zł). Monitoring w Pabianicach obejmie sześć obszarów, w których pojawi się 17 kamer (2 szybkoobrotowe PTZ i 15 stałopozycyjnych).

Monitoring obejmie: skwer przy ul. Szarych Szeregów (1 kamera PTZ), ul. Warszawska/ Kapliczna (3 kamery stałopozycyjne), ul. Zamkowa/Kilińskiego/św. Jana (4 stałopozycyjne, 1 PTZ), pl. Stary Rynek (2 stałopozycyjne, 1 PTZ), ul. Zamkowa/Łaska/Wspólna/Partyzancka (3 kamery stałopozycyjne, 1 PTZ), ul. Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (1 PTZ). 

- Wykonawca będzie odpowiadał za całą techniczną stronę przedsięwzięcia, czyli zaprojektowanie i zainstalowanie kamer, ich konserwację oraz za dostawę obrazu do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. - Za najem kamer miasto będzie płacić comiesięczny czynsz.

Na budowę systemu monitoringu wykonawca będzie miał 120 dni po podpisaniu umowy. Umowa będzie obowiązywała przez 48 miesięcy.

To był drugi przetarg na najem systemu monitoringu. W pierwszym przetargu na osiem obszarów monitorowania jedyna oferta niemal dwukrotnie przekraczała zarezerwowaną kwotę.