Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem średniego wykształcenia i świadectwa dojrzałości. Podczas uzupełniającej rekrutacji (od 3 do 5 sierpnia) brane będą pod uwagę oceny z przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i historii oraz przedmiotów rozszerzonych - języka polskiego i języka angielskiego.

- W trakcie nauki uczniowie zdobywają różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in. poznają tajniki rozwoju człowieka, mechanizmy rządzące grupą, dowiadują się, jakie normy prawne i etyczne regulują funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, a także poznają elementy psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, etyki i filozofii – mówi Anna Szynkiewicz, pedagog Zespołu Szkół nr 3. - To bardzo ciekawy kierunek, który polecamy.

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą studiować m.in.: psychologię, pedagogikę, pracę socjalną, socjologią, filozofię, etykę, teologię, prawo, politykę społeczną, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami, zarządzanie w administracji publicznej.

Absolwenci liceum będą też mogli podjąć pracę terapeuty, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego i pracownika placówki opiekuńczo - wychowawczej lub resocjalizacyjnej.

Rekrutacja do liceum rozpocznie się 3 sierpnia 2021 roku i potrwa do 5 sierpnia - do godz. 15.00. Będzie tradycyjna (nie w formie elektronicznej). Dokumenty można dostarczyć do sekretariatu szkoły (Pabianice, ul. Gdańska 5).

- Zainteresowanych już dziś prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem, tel. 42 215 43 39 lub osobiście w godzinach 8.00 – 15.00 – zachęca Agnieszka Kulpińska-Górska, dyrektorka ZS 3.