Zatwierdzony został projekt złożony przez Zespół Szkół nr 2 przy ul. św. Jana we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi o dofinansowanie programu podnoszącego kwalifikacje i wyrównującego wiedzę uczniów „Mam szansę”. W ramach projektu w roku szkolnym 2009/10 w placówce prowadzone będą zajęcia dodatkowe z przedmiotów technicznych (biologia, matematyka, fizyka), elementów przedsiębiorczości oraz języków obcych. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość korzystania z zajęć „na odległość” – prowadzonych przez wykładowców WSHE drogą internetową. Otrzymają również potrzebne do zajęć pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu rozpocznie się 1 czerwca (opracowanie zajęć) i trwać będzie do końca roku szkolnego 2009/10.
Wartość projektu: 673.120 zł.