Wyprawa rowerowa wystartuje o godzinie 10.00 z parku Wolności. Trasa będzie liczyła 20 kilometrów i zakończy się na terenie Lewityna. Na mecie, na uczestników rajdu będzie czekał ciepły posiłek.

Swoje uczestnictwo będzie można zgłosić przed startem (od godziny 9.00). Wpisowe to minimum 5 złotych, ale ze względu na szczytny cel mile widziane są większe kwoty.

Rajd odbędzie się w ramach akcji „Aktywne Pabianice”. Pieniądze zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane Pabianickiemu Centrum Medycznemu, a dokładniej oddziałowi ginekologiczno-położniczemu, na zakup aparatu elektrochirurgicznego. Organizatorem rajdu jest Koalicyjny Klub Radnych.