Gorset przepisów i ustaw dławiących (przede wszystkim) fiskalnie obywateli będzie wobec tego coraz bardziej uciążliwy. Doświadczymy też silniej wyrażanego przymusu nietolerowania nietolerancji. Wyostrzony zostanie podział na kontrolujących i nadzorowanych, na śledzących i inwigilowanych – co doprowadzi do klasyfikowania ludzi na „swoich” i „obcych”.

Tranzytujący Jowisz przebywał będzie w Raku od końca czerwca 2013 roku do połowy lipca roku 2014. Stworzy szansę na wyjście poza granice swojego gniazda oraz asymilację w jego wnętrzu wpływów rodem z daleka. Z racji licznych nieharmonijnych aspektów Jowisza odbędzie się to rozmaitymi sposobami, ale z przewagą drastycznych.

Wyjątkowo długo, bo aż 231 dni Mars pozostanie w Wadze – od 7 grudnia 2013 roku do 26 lipca roku 2014. Jego dynamika, bezkompromisowość i pochopność uzyska realizację w sferze układów, kontraktów, sojuszy i bliskich związków interpersonalnych, opartych na poszukiwaniu równowagi między stronami tworzącymi relację. Marsowa asertywność zmusi do przewartościowania sojuszy, co musi prowadzić do zmian w ich obrębie, a nawet do ich odwracania. Dotychczas obowiązujące kontrakty, umowy i układy wymagać będą przeformowania, a zawieranie kompromisów napotka na solidne trudności. Negocjacje prowadzone będą niecierpliwie i z użyciem siłowych argumentów. Oznacza to postępujący kryzys unitaryzmu. Konkurowanie z innymi zacznie rugować układną współpracę. Rywalizacja rzuci wyzwanie kooperacji. Szybciej i prościej przyjdzie klasyfikować ludzi na sojuszników i przeciwników.

więcej na jarekgronert.pl/noworoczne-kosmogramy

Astrolog Jarek Gronert, pabianicznain, jest autorem 5 książek o astrologii. Jest wykładowcą astrologii w polskich szkołach psychotronicznych.