Na poniedziałkowej specjalnej sesji Rady Miejskiej prezydent przedstawił projekt uchwały o nowych podatkach. Wcześniej radni Koalicyjnego Klubu Radnych zwołali konferencję prasową.

– Jesteśmy zmuszeni prosić o podniesienie stawek podatków lokalnych – mówił prezydent Grzegorz Mackiewicz. – Według wyliczeń Unii Miast Polskich nasze miasto dostanie w 2020 roku o 14 mln zł mniej z kasy państwowej.

Skąd taka suma? O 1,6 mln zł mniej wpłynie z tytułu podatku od osób fizycznych (zwolnieni z podatku pracownicy do 26. roku życia), o 6,8 mln zł z PIT (obniżona stawka podatku), o 5 mln zł mniej subwencji oświatowej.

Koalicyjny Klub Radnych (który ma większość w RM) wziął na siebie ciężar odpowiedzialności i przyjął uchwałę o nowych podatkach.

– Jednocześnie występujemy z apelem do rządu, premiera, ministrów dotyczącym pogarszającej się sytuacji finansowej miast i gmin oraz o rekompensatę utraconych dochodów w związku z decyzjami Rady Ministrów – mówi Krzysztof Rąkowski, przewodniczący Rady Miejskiej. – Występujemy razem z Unią Miast, by nasz głos był bardziej słyszalny w Warszawie.

Od nowego roku pabianiczanie będą płacić więcej m.in. za grunty: związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,95 zł od m kw. (jest 0,82 zł), pod stawami i zbiornikami sztucznymi - 4,80 zł (4,71 zł), zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego - 0,50 zł (0,49 zł), niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji - 3,15 zł (3,09 zł); budynki: mieszkalne - 0,81 zł od 1 m kw. (jest 0,79 zł), związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 23,90 zł (21,50 zł), związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,97 zł (4,78 zł), pomieszczenia gospodarcze - 8,05 zł (5,00 zł), garaże - 8,05 zł (7,90 zł), zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego - 8,05 zł (5,00 zł).

– Spodziewamy się z tytułu tych podwyżek wpływu do miejskiej kasy ok. 3 milionów złotych – dodał Rąkowski.

Co z tymi pieniędzmi?

– Zostaną przeznaczone na zadania oświatowe - wyjaśnia Bożenna Kozłowska, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów w RM.

W kasie miejskiej zabraknie pieniędzy na inwestycje drogowe, ograniczona zostanie działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Centrum Seniora.

– Nie są zagrożone wielkie inwestycje miejskie współfinansowane przez UE – dodaje Grażyna Wójcik, szefowa Komisji Gospodarki Komunalnej.

Inwestycja tramwajowa i przebudowa ulicy Warszawskiej pozostaje bez zmian.