Na zajęcia do ŚDS przy ul. Cichej 43 przychodzą 22 niepełnosprawne intelektualnie osoby. Najmłodsza ma 23 lata, a najstarsza – 67 lat. Niektóre są tam od początku istnienia placówki, czyli od 13 lat.

- To miejsce jest dla nich ostoją i drugim domem – uważa Dariusz Goral, zastępca kierownika ŚDS. – Tutaj uczą się zaradności życiowej i funkcjonowania w społeczeństwie, obsługi komputera, gotowania, majsterkowania. Rozwijają również pasje, np. malarskie, muzyczne i sportowe.

Rok 2017 jest dla nich szczególnie ważny, ponieważ muszą zebrać pieniądze na remont swojej siedziby przy Cichej. Powód? Dostosowanie budynku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r.

- Musimy kupić i zamontować windę, wyremontować łazienki, wymienić instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną – mówi Goral. - To rozporządzenie dotyczy wszystkich tego typu domów w całym kraju.

Koszt takiego remontu to 300.000 zł. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), koło w Pabianicach, które kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy, stara się o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Ale żeby otrzymać te środki, musi mieć wkład własny w kwocie 150.000 zł.

- Do tej pory udało nam się zebrać 75.000 zł – wylicza zastępca kierownika. – Prawie 40.000 zł, za pośrednictwem spółek, dostaliśmy od miasta.

- 10.000 zł zebraliśmy kilka lat temu w kościołach i taką zbiórkę będziemy chcieli jeszcze powtórzyć – dodaje. – Oprócz tego wciąż staramy się o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi czy Wojewódzkiego Urzędu Certyfikacji. Do tej pory naszych wniosków nie rozpatrywano ze względu na brak funduszy.

Jak co roku robią też akcję przekazania na fundację 1 proc. Informacje o tym roznoszą do rozmaitych instytucji.

PSONI tworzą rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pabianickie koło jest jednym ze 125 działających w całej Polsce. Od września 2004 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę - Środowiskowy Dom Samopomocy.

Jeśli nie uda się zebrać brakujących 75.000 zł, dojdzie do jego rozwiązania. Jeśli się uda, w domu znajdzie się miejsce dla jeszcze 5 niepełnosprawnych, oczekujących na przyjęcie. (lm)

 

-----

Środowiskowemu Domowi Pomocy można pomóc, przekazując mu 1 proc. podatku: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Pabianicach, KRS 0000036204. Pieniądze można też przesłać na specjalnie utworzone konto remontowe: Bank Zachodni WBK IIO/Pabianice ul. Zamkowa 21; nr 81 1090 1304 0000 0001 3352 7670.