Nie umiemy sobie wyobrazić powitania Nowego Roku bez dwóch rzeczy: szampana i fajerwerków. Jakie petardy lubimy kupować najbardziej?

- Klienci kupują teraz głównie „hukówki”, duży popyt na większe petardy zaczyna się dopiero dzień przed sylwestrem - mówi właścicielka stoiska z fajerwerkami przy C. H. Echo. - Na sylwestra kupują głównie wyrzutnie, takie w granicach 80-100 zł. Rodzice często kupują u nas na przykład wulkany, aby zrobić widowisko dla dzieci.

Jeśli decydujemy się na kupno petard, to średnio wydajemy na nie ok. 100 zł. Ale najważniejsze w całej zabawie jest bezpieczeństwo. Warto pamiętać o kilku zasadach.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych, należy sprawdzić, czy:

• Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięcia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia;
• Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
• Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

• Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);

• Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że :

• Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;

• Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

• W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

• W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo, nie odpalajmy petard;

• Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

• Jedynie postępowanie zgodne z instrukcją gwarantuje bezpieczeństwo podczas odpalania petard.

Pamiętajmy również o zwierzętach, które boją się huków. Postarajmy się nie narażać ich na stres.