Obecnie w regionie realizowane są programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania i wczesnego wykrywania: cukrzycy typu 2, nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Realizowany jest także program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle oraz program rehabilitacji leczniczej.

Informacje o miejscu oraz terminie zgłoszeń do programów znajdują się na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan lub http://ub https://zdrowie.lodzkie.pl/dla-pacjenta/bezplatne-badania.