Bezpłatne porady prawne dla emerytów zorganizował NSZZ „Solidarność” Podregion Pabianicki.

W każdy czwartek miesiąca, w godz. 15.30-17.30 można uzyskać pomoc prawnika w pabianickiej siedzibie „Solidarności” przy ul. Traugutta 2.

Gdzie jeszcze można szukać bezpłatnej porady prawnej?

Oto lista punktów na terenie powiatu pabianickiego zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego:

PABIANICE

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach przy ul. św. Jana 10:

poniedziałek: w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,

wtorek: w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,

środa: w godzinach 11.00-15.00, 15.30-18.00,

czwartek: w godzinach 8.00-10.30, 11.00-15.00,

piątek: w godzinach 11.00-15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radcę prawnego.
 

Starostwo Powiatowe przy ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40:

wtorek: 13.30-18.30,

czwartek: 15.00-18.00,

piątek: 12.30-18.30.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, I piętro, w pokoju nr 9B. Czynny w poniedziałek, środę, czwartek od 11.00 do 15.00 i piątek od 10.00 do 14.00 oraz w budynku Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Słowackiego 11 we wtorki od 15.00 do 19.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.

Poniedziałek, środa, czwartek 11.00 - 15.00, piątek 10.00 - 14.00.

GMINA LUTOMIERSK

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II nr 12.

Czynny jest w poniedziałki, środy od 11.00 do 15.00 i piątki od 10.30 do 14.30.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

GMINA DŁUTÓW

Punkt mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 11, pokój nr 11.

Czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od 11.00 do 15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata.

GMINA DOBROŃ

Punkt w Dobroniu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9. Punkt czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od 13.00 do 17.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radcę prawnego.

 

Osobami uprawionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

1) osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2) osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 

3) osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

4) osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, 

5) osoba, która nie ukończyła 26 lat, 

6) osoba, która ukończyła 65 lat, 

7) osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

8) kobiety w ciąży.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030);

2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).

3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2227).