Przed Urzędem Miejskim odbył się happening związany z obchodami międzynarodowej kampanii ,,16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”. Podczas akcji przechodniom wręczano białe gerbery przewiązane białą wstążką. Te kwiaty są symbolem walki z przemocą. Każdy kwiat zawierał bilecik, a na nim adresy punktów do których w razie trudnej sytuacji związanej z przemocą można się zgłosić. Jest tam adres Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz e-maile na które można napisać.

- Tam można otrzymać różnego rodzaju pomoc, czyli konsultacje terapeuty, pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy, pomoc pedagoga, porady prawne i psychologiczne – wylicza Anna Skurnica, terapeutka z OPiS.

Serce to oznaka miłości i szacunku.

Happening zatytułowano „Kocham.Lubię.Szanuję”. Akcje zorganizowano drugi raz.