Za przejazd pabianickim autobusem zapłacimy 2 złote, jeśli przysługuje nam ulga - 1 zł. Bilety już można kupić w kioskach (niestety, nie we wszystkich) i u kierowców (po 1,20 zł i 2,40 zł). Jeśli mamy jeszcze stare biety, możemy dokupić wyrównujące za 10 lub 20 groszy.
Bilety okresowe kosztują teraz: imienny 30-dniowy na sieć autobusową miejską - 64 zł normalny i 32 zł ulgowy, imienny 30-dniowy na sieć autobusową miejską i strefy podmiejskie - 77 zł i 38,50 zł, bilet okresowy na okaziciela na sieć autobusową miejską i strefy podmiejskie - 80 zł, 7-dniowy imienny na sieć autobusową miejską - 17 zł i 8,50 zł, 14-dniowy imienny na sieć autobusową miejską - 33 zł i 16.50 zł, 7-dniowy imienny na sieć autobusową miejską i strefy podmiejskie - 20 zł i 10 zł oraz 14-dniowy imienny na sieć autobusową miejską i strefy podmiejskie - 40 zł i 20 zł.
Jeśli ktoś kupił bilet okresowy wcześniej, może z niego korzystać, bez żadnych dopłat.
W strefach podmiejskich za bilet jednorazowy w pierwszej strefie taryfowej zapłacimy tyle ile w strefie miejskiej, a w drugiej strefie taryfowej połowę tej kwoty.