Bożenna Kozłowska i Krzysztof Rąkowski wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej. W tajnym głosowaniu 13 dla Kozłowskiej, 12 dla Rąkowskiego i jeden przeciw.

Na sesji zostali radni: Rąkowski, Biegajło, Majchrzak, Dudkiewicz, Kozłowska-Krigier, Kozłowska, Marczak, Grabarz, Żeligowski, Wójcik, Duraj, Hile, Kupś. 13 radnych wystarczy, by głosowanie było ważne, choć radni PiS opuścili salę obrad Rady. Na sesji obecnych było 21 radnych.