Do końca lipca mają działać oba boiska. Mają to być boiska na: terenie Gimnazjum nr 3 przy ul. 20 Stycznia, które ma kosztować 498.600 zł (dotacja 200.000 zł) i na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Ostatniej - wartość 435.900 zł (dotacja 200.000 zł).

Zbudujemy dwa boiska sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej modułowej, o wymiarach 22 na 44 m kw., wykończonych po obwodzie zewnętrznym opaską z kostki i wygrodzonych ekranami ochronnymi spełniającymi funkcję piłkochwytów. Arena boiska dostosowana jest do gry w piłkę ręczną (20,00 x 40,00 m), nożną, w koszykówkę (2 boiska o wym. 10,83 x 20,00 m), siatkówkę (9,00 x 18,00 m) i tenis ziemny (23,77 x 10,97 m).  Oba boiska będą obiektami ogólnodostępnymi i bezpłatnymi, przeznaczonymi głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, a ich wielofunkcyjność umożliwi równoczesne korzystanie z boiska kilku grupom grającej młodzieży równolegle lub uprawianie różnych dyscyplin sportowych na jednym terenie.
Wybór wykonawcy robót planowany jest na kwiecień-maj 2009.

Wydział Inwestycji Miejskich już złożył 2 wnioski do Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.