W czerwcu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego wpłynęło 126 wniosków o pozwolenie na budowę: 16 w gminie Lutomiersk, 23 w Konstantynowie, 35 w Pabianicach, 15 w gminie Pabianice, 15 w gminie Dobroń, 10 w gminie Dłutów, 12 w gminie Ksawerów. W tym czasie wydano 107 decyzji pozwolenia na budowę.

W ciągu miesiąca do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach wpłynęło 206 pism i wniosków. Wszczęto 16 postępowań dotyczących samowoli budowlanych i 8 postępowań w sprawie stanu technicznego obiektów budowlanych. Wydano 31 decyzji i 29 postanowień. Przyjęto 110 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia budowy.

- Inspektorat nawiązał współpracę z policją, gdzie zgłaszane będą wykryte przypadki samowoli budowlanych - wyjaśnia Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty. - Będą również przeprowadzane wspólne kontrole.

Konieczność zgłaszania organom ścigania samowoli budowlanych wynika z przepisów art. 90, 91 i 91a ustawy o prawie budowlanym.